0 Nákupný košík

Najčastejšie kladené otázky

Pre vašu potrebu sme zhromaždili najčastejšie kladené otázky o "My Real Way" bioregulátoroch:

Je užívanie peptidov bezpečné?                                                                                                                                          
Ano, peptidy sú naturálne metabolity nášho organizmu. Nie je na ne preto žiadna reakcia imunitného systému. Nie sú toxické , nie sú alergénne, nevedú k návykovosti. Ich hlavná funkcia je regenerácia buniek, aktivácia vlastných obranných  rezerv organizmu. V peptidových bioregulátoroch My Real Way  dostávate okrem peptidov, súčasne aj dennú dávku vitálnych živín pre udržanie zdravia a zdravého životného štýlu.  

Je bezpečné užívať naraz niekoľko rozličných “My Real Way” bioregulátorov a koľko môžem vziať naraz?  Áno, môžete užívať niekoľko bioregulátorov naraz. Každý peptidový komplex má špecifický a cielený účinok na konkrétny orgán a systém a tieto pôsobenia navzájom potencujú svoj účinok. Doporučujeme preto uživať spolu najmenej 2, ideálne 3 rôzne bioregulátory, ktoré podporujú oslabené miesto v organizme na dosiahnutie rýchleho synergického účinku na revitalizáciu funkcie poškodeného orgánu alebo systému.

Ak užívam niekoľko bioregulátorov naraz, neprekročím dennú doporučovanú dávku vitamínov a  minerálov?
Doporučované denné dávky vitamínov a minerálov sú kategerizované ako: Doporučovaná denná dávka (RDI), Adekvátna dávka (AI), a najvyššia tolerovaná dávka Level (UL).
RDI je priemerná denná dávka, ktorá vyjadruje priemerné množstvo výživných látok, ktoé potrebujete na udržanie zdravia. Individálna denná dávka závisí od veku, zdravotného stavu, fyzickej aktivity, váhy, atď. Preto používame tzv. adekvátnu dávaku (AI) . AI stanovujeme pre prípady, ked ,z ohľadom na uvedené individuálne rozdiely a potreby, potrebujeme “nastaviť” na dostatočný príjem živín a mikroelementov. Je stanovená individuálne pre ženy, mužov, špecifické vekové kategórie a pod.
UL is maximálna povolená denná dávka, ktorú môžte bezpečne užiť a táto dávka je zvyčajne podstatne vyššia ako RDI or AI.

Aké peptidy su použité v MyRealWay bioregulátoroch?
Základom všetkých "My Real Way" supplementov je premix naturálnych krátkych bio-aktívnych peptidov. Každý peptid obsahuje 2-5 aminokyseliny. Molekulárna váha peptidov sa pohybuje v rozmedzí od 280.34 (g/mol) do 588.55 (g/mol).Všetky peptidové premixy sú vysoko purifikované (čistené) bez akýchkoľvek vedľajších prímesi vďaka použitiu moderných technológií a inovatívnych metód. 

Z čoho sú peptidy extrahované?
Peptidy sú látky, ktoré sú tkanivovo špecifické, nie druhovo. To znamená, že peptidy ľudské rovnako regulujú a regenerujú daný orgán u zvieraťa a naopak. Preto v našej technológi používame peptidy extrahované z tkanív mladých organicky chovaných teliat, ktoré sú chované na izolovaných prísne kontrolovaných bio-farmách bez možnosti infekcií. Tieto naturálne izolované peptidy mú unikátnu vlastnosť ich “živej” molekuly, pretože oproti synteticky vyrábaným peptidom v laboratóriach, si zachovávajú špecifický elektrónový spin vo svojej molekulárnej štruktúre, ktorý je priamo prepojený s funkciou regenerácie daného tkaniva.  My Real Way vlastní Certifikát bezpečnosti a kvality a spĺňa všetky požadované  EU štandardy. h vysokú kvalitu potvrdzujú aj medzinárodné certidikáty GMP a  HACCP.

Ako dlho sa môžu bioregulátory užívať?
Doporučovaná dĺžka užívania na prevenciu sú 2-3 mesiace. Štandardne dĺžka užívania závisí od diagnózy. Bližšie informácie sa dozviete v Programoch na praktické užívanie na našej webovej adrese pri popisoch jednotlivých peptidov.

Môže užitie My Real Way bioregulátora vyvolať akútnu reakciu pri nejakom ochorení?
V niektorých prípadoch môžu bioregulátory prechodne zhoršiť stav ochorenia ako reakciu na iniciálny proces harmonizácie daného stavu. Preto, podľa doktorov, je to dobrý znak a po ňom nasleduje fáza zlešenia. Krátkodobé zhoršenie potrdzuje správny výber bioregulátora. Daný stav môžte regulovať zníženim dávky pri objavení sa reakcie v tejto inicializačnej fáze .  

Môžu bioregulátory spôsobiť vznik tumoru alebo podporiť nárast existujúceho tumoru?
Každá choroba znamená prítomnosť patologických buniek. Peptidy regenerujú poškodené bunky a aktivujú vlastné obranné rezervy organizmu prirodzenou cestou. My Real Way bioregulátory sú doporučované po chemoterapii a radiačnej terapii na na urýchlenie regenerácie a zlešenie existujúceho stavu.

Na základe čoho je stanovená cena biopeptidov My Real Way?
Aby peptidy účinkovali 100%-ne, potrebujú k svojmu účinku minerály a vitamíny. Zastúpenie týchto látok v My Real Way peptidoch významne znásobuje ich synergický účinok a je unikátnou vlastosťou My Real Way peptidov. Každé balenie My Real Way bioregulátorov obsahuje 30 kapsúl s presne definovaným množstvom špecifických vitamínov, minerálov a extraktov z liečivých rastlín. Nepotrebujete ísť do lekárne a kupovať si ďalšie výživové doplnky ešte navyše. Výber každej kombinácie látok v peptidoch My Real Way bol citlivo definovaný  vedcami , ktorí vyvinuli unikátne zloženie My Real Way bioregulátorov s peptidmi, špecificky zacielenými pre konkrétny orgán, kde minerály, vitamíny a liečivé  rastlinné výťažky znásobujú efekt konkrétneho peptidu a urýchľuu regeneráciu daného orgánu alebo peptidu.