0 Nákupný košík

Čo je unikátne na peptidových komplexoch My Real Way?

 1. Základné zloženie našich bioregulátorov –  krátke naturálne bioaktívne nízko-molekulové peptidy očistené od akýchkoľvek prímesí  vďaka  použitiu modernej “hi-tech” technológii. Každý peptidový reťazec obsahuje 2-3 aminokyseliny. Molekulárna váha peptidov závisí od peptidového premixu a pohybuje sa v rozmedzí od 280,34g/mol do 588.55 g/mol. Každý peptidový premix (komplex peptidov vybraných na obnovenie funkcie a regeneráciu konkrétneho orgánu) má svoje sériové číslo s počiatočným písmenom “N”, kde pismeno “N” znamena “natural” – prírodný a druhé písmeno označuje sériové číslo daného premixu.  

Švédska kráľovská Akadémia vied udelila v r. 2018 Nobelovu cenu za výskum unikátnych vlastností peptidov.Objav ich bioregulačnej funkcie prináša nové možnosti do zásahu prirodzenej regenerácie orgánov a tkanív.

ČO SÚ TO PEPTIDY?

Peptidy sú krátke úsečky proteínov (bielkovín), ktoré sú základnými stavebnými jednotkami buniek nášho tela. Podieľajú sa na rôznych procesoch v našom tele, vrátane regulácie bunkového metabolizmu, rastu, rozmnožovania, starnutia buniek, alebo odstraňovania poškodených buniek z organizmu. Sú základnou súčasťou mnohých hormónov, enzýmov a iných regulačných látok. Každý orgán má svoje vlastné- orgánovo špecifické peptidy, ktoré ho udržujú v zdravom stave.  Je preto mimoriadne dôležité, aby telo malo konštantný prísun všetkých druhov peptidov pre každé tkanivo a príslušný orgán. Ich hlavnou funkciou je urýchliť proces regenerácie buniek, aktivácie telesných rezerv a adaptačných mechanizmov na prevenciu proti zápalom a iným ochoreniam, vrátane spomalenia rýchlosti starnutia. Preto sú peptidy zdravým riešením aj pre anti-aging proces (proces starnutia).

AKO DEFICIT PEPTIDOV SÚVISÍ S OCHORENÍM?

Každá choroba znamená patológiu na úrovni buniek daného orgánu. Nedostatok peptidov v organizme sa  premieta do nerovnováhy hormonov,enzýmov, neuropeptidov a disregulácie celého hormonálneho,  imunitného a nervového systemu, urýchľuje sa  predčasné starnutie a rozvoj ochorenia. 

PEPTIDY:

 • Regenerujú a omladzujú orgány a tkanivá
 • Udržujú zdravý metabolizmus
 • Posilňujú imunitu
 • Regulujú odstraňovanie toxínov a poškodených buniek z organizmu
 • Aktivujú syntézu regulačných bielkovín 
 • Podieľajú sa na prenose medzibunkovej informácie 
 • Sú netoxické. Nenávykové.
 • Nespôsobujú alergické reakcie
 • Sú prirodzenými metabolitmi nášho tela. 
 • Sú vlastné nášmu imunitnému systému
 • Eliminujú príčiny ochorení, nie symptómy 

Každý peptid má špecifickú úlohu a nacielenie ku konkrétnej bunke konkrétneho orgánu alebo tkaniva. Výsledkom je naštartovanie reparačných vlastností bunky, obnovenie bunkového metabolizmu a zlepšenie funkcie celého orgánu.

Nízko-molekulárne krátke peptidy:

 • obnovujú zníženú syntézu proteínov v tele v dôsledku ochorenia, intoxikácie alebo veku;
 • aktivujú a potencujú adaptačné schopnosti organizmu;
 • obnovujú funkčnú aktivitu organu alebo tkaniva;
 • regulujú bunky cieľového orgánu a tkaniva; 

2. Biologická hodnota bioregulátorov je zachovaná vďaka moderným technológiám;

 • moderné metódy hĺbkovej transformácie a purifikácie surových materiálov;
 • innovatívne metódy enzymatickej hydrolýzy živočíšnych proteínov
 • membranové technológie na extrakciu frakcií peptidov s konkrétnou molekulárnou hmotnosťou a špecálnou funkciou;

3. Všetko v jednom
Rovnovážne zloženie obsahujúce Peptidy, Minerály, Vitamíny, Rastlinné extrakty.

Každá kapsula “My Real Way” obsahuje vitálne výživné látky individuálne vybrané pre daný orgán, tkanivo alebo systém v doporučenom množstve, ktoré bežne neobsiahneme v dennom prísune potravín. Ide o bio-aktívne peptidy, vitamíny, minerály a rastlinné extrakty výťažky. Užívaním “My Real Way” peptidov preto nepotrebujete užívať dodatočne ešte ďalšie výživové doplnky. 

4. Synergia (znásobenie účinku vzájomným spolupôsobením)
Všetky komponenty “My Real Way” produktov sú špeciálne vyberané tak, aby zvyšovali účinok jeden druhého. Peptidy sú stavebným materiálom pre organizmus. Minerály spájajú amonokyseliny v správnom poradí, čím sa determinuje špecifivká úloha daného peptidu. Vitamíny poskytujú energiu na proces syntézy peptidov. Následne enzýmy z rastlinných výťažkov aktivujú celý mechanizmus. Peptidy su informačné molekuly, ktoré riadia správny život bunky/(metabolizmus) a nutrienty zase obohacujú Extra celulárny matrix (medzibunkový priestor), ktorý zabezpečuje, aby peptidy mohli komunikovať s bunkou a vykonať svoju regeneračnú úlohu. Takýto prístup nazývame “bioregulačná aktivita, ktorá je jedinečnou vlastnosťou  My Real Way produktov, kde každý komponent hrá špecifickú úlohu v bunkovom metabolizme. 

5. Selektívny účinok 
Každý peptid ma svoju špeciálnu úlohu/funkciu pre daný orgán a tkanivo a schonosť selektívne najsť konkrétny orgán alebo tkanivo. Následne daný peptid penetruje cez bunkovú membránu a spúšťa celú kaskádu regeneračných a rejuvenilizačných reakcií na obnovenie bunky. Vitamíny, minerály a rastlinné extrakty sa synergisticky potencujú vo vzájomnej aktivite čo zabezpečuje maximálny efekt celého premixu. Takže každý orgán dostáva finálne  dennu dávku výživy v množstve nevyhnutnom na jeho správnu funkciu. 

6. Rýchly a dlhotrvajúci efekt  od 6 do 12 mesiacov

7. 100% naturálne zloženia, nealergické , netoxické
 „My Real Way“ produkty neobsahujú absolútne žiadne umelé aditíva (prídavné látky) .Všetky produkty obsahujú iba naturálne ingrediencie:  naturálne krátke nízkomolekulárne peptidy živočišneho pôvodu, rastlinné výťažky, vitamíny a minerály. 

8. Kapsula rastlinného pôvodu. 
Elastická, hypoalergénna kapsula je vyrobená z hypromellosy (non-gelatin), látky rastlinného pôvodu. Táto zložka zabezpečuje ochranu nutrientov vnútri kapsule a chráni všetky živiny pred oxidáciou a škodlivým účinkom slnečného žiarenia. Iba takéto rastlinné kapsule dokážu udržať svoj teraputický efekt naturálnych peptidov a zabezpečia ich presun do krvi bez straty účinku v žalúdku a tenkom čreve. Rastlinná kapsula sa rozpúšťa postupne čo spôsobuje postupné uvoľnovanie účinných látok do krvi a k danému orgánu a zároveň zabezpečuje kontinuálny prísun živín k danému orgánu. Navyše takáto kapsula nezaťažuje žalúdok ako mnohé syntetické alebo želatínové kapsule. 

9. Široké spektrum
Široké spektrum bioregulátorov pre všetky hlavné orgány, tkanivá a systémy dovoľujú vytvoriť ideálnu kombináciu pre každého pacienta a jeho špecifický problém s maximálnym účinkom. Každý človek je vysoko individuálny a vyžaduje osobitý prístup v riešení jeho zdravotného problému alebo prevencie. MyRealWay peptidy dovoľujú kombinačné programy na komplexnú prevenciu a regeneráciu s maximálnym efektom.

10. Aktivácia telesných zdrojov pri rôznych ochoreniach 
Užívanie My Real Way peptidových bioregulátorv sa môže kombinovať s akýmikoľvek liekmi, práve naopak, je veľmi doporučované ich užívať ako podpornú terapiu pri liečbe na urýchlenie liečebného efektu.